17:00 - 8:00
همه روزه
02166223116
02166223169
تهران- ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ

اخذ تاییدیه آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتش نشانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اخذ تاییدیه آتش نشانی، رعایت دقیق قوانین و مقررات ایمنی در ساختمان ها منجر به اخذ تاییدیه آتش نشانی می شود. جهت دریافت تاییدیه آتش نشانی رعایت ایمنی معماری، سیستم های اعلام حریق، اطفاء حریق و سایر سیستم هایی مورد نیاز ساختمان ضروری است و باید توسط بازرس سازمان آتش نشانی تایید شود. 

با توجه به بخشنامه سازمان آتش نشانی تهران که در تاریخ 95/11/23 صادر شد، از این تاریخ به بعد کلیه ساختمان های 5 طبقه از کف زمین با هر تعداد واحد، ملزم به رعایت و اجرای سیستم اعلام حریق هستند و پیرو تفاهم نامه فی ما بین معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تاریخ 99/02/17 اجرای ضوابط ایمنی و آتش نشانی برای همه ساختمانها و صراحتاً برای ساختمانهای زیر 6 طبقه نیز الزامی است.

 

اخذ تاییدیه اتش نشانی

رعایت نمودن کلیه ضوابط و دستورالعمل های ایمنی سازمان آتش نشانی و اجرای اصولی و صحیح سیستم های اعلام و اطفاء حریق و ... در ساختمان منجر به اخذ تاییدیه اتش نشانی می شود. در شهرهای بزرگ ساختمان های بالای 5 طبقه جهت اخذ پایان کار ساختمان خود باید در انتهای پروژه از سازمان آتش نشانی تاییدیه اتش نشانی دریافت کنند. دریافت تاییدیه آتش نشانی جزء قوانین قطعی و ضروری شهرداری جهت اخذ پایان کار ساختمان است. کارفرمایان عزیز با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر جهت گرفتن دستورالعمل های صادره از سوی سازمان اتش نشانی و بررسی دقیق آن با کمک شرکت های مشاور آتش نشانی از روند و چگونگی اجرای این دستورالعمل ها آگاه می شوند و می توانند به صورت دقیق ضوابط ایمنی اتش نشانی را اجرا نمایند. شرکت های مشاور از ابتدای کار تا انتها (طراحی نقشه های فاز 1 و اجرای سیستم های اعلام و اطفای حریق تا اخذ تاییدیه آتش نشانی و آغاز تعهد برای تعمیرات، سرویس و نگهداری) همراه کارفرمایان عزیز می باشند.

پس از اجرای دستورالعمل ایمنی ساختمان و نظارت بر اجرای آن توسط شرکت مشاور آتش نشانی و درخواست بازدید شرکت مشاور از سازمان آتش نشانی، بازدید از پروژه در دستور کار معاونت پیشگیری این سازمان قرار می گیرد و تاریخ و زمان بازدید به شرکت مشاور اطلاع داده می شود. پس از بازدید کارشناسان آتش نشانی نتیجه بازدید را از طریق سامانه سازمان آتش نشانی (کارتابل) به شرکت مشاور اعلام می کنند. در صورت تایید اتش نشانی، این سازمان تایید می کند که پروژه مربوطه از نظر ایمنی و تجهیزات نصب شده آتش نشانی (سیستم های اعلام و اطفای حریق و ...) مورد تایید این سازمان است. با وجود این تاییدیه کارفرما می تواند جهت اخذ پایان کار ساختمان خود اقدام کند. گفتنی است کارفرمایانی که نیاز به اخذ تاییدیه آتش نشانی دارند باید برای سیستم های اعلام و اطفای حریق پروژه خود با یکی از شرکت های خدمات ایمنی و آتش نشانی قرارداد سرویس، تعمیر و نگهداری منعقد نمایند.

نکته: طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق به عهده مجریان آتش نشانی است.

 

چه ساختمان هایی نیاز به دریافت تاییدیه آتش نشانی دارند؟

طبق مقررات شهرسازی شهر تهران، ساختمان هایی که ارتفاع آنها بیش از 23 متر از کف خیابان تا کف آخرین طبقه باشد یا ساختمان های تجاری، اداری و ... که بار حریق وسیع دارند و کلیه ساختمان ها و صراحتاً ساختمان های زیر 6 طبقه که پروانه آنها بعد از تاریخ  99/02/17 صادر شده است، باید جهت اخذ پایان کار ساختمان خود از شهرداری، گواهینامه تاییدیه ایمنی آتش نشانی تهران را دریافت نمایند. این گواهی شامل رعایت نمودن ضوابط ایمنی، معماری، اعلام حریق، اطفاء حریق است. جهت اخذ پایان کار رعایت نمودن این ضوابط الزامی است. اجرای این کار جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی نیاز به حضور یک شرکت مشاور آتش نشانی در مراحل اجرا و ساخت پروژه ساختمانی دارد. در نهایت در صورت رعایت نمودن همه ضوابط آتش نشانی پروژه توسط کارشناس بازرسی سازمان آتش نشانی تایید شده و نسبت به صدور تاییدیه اقدام میگردد.

لازم به ذکر است، صدور هر گونه تاییدیه و گواهی ایمنی و آتش نشانی برای هر گونه تصرف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و ... از سوی شرکت های مجری مورد تایید سازمان آتش نشانی ممنوع است. شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی صرفاً مشاور و مجری خدمات ایمنی بوده و تحت هر عنوانی صلاحیت تایید و یا عدم تایید (سیستم های اعلام، اطفاء، اگزاست و ...) و یا صدور هر گونه تاییدیه و گواهی را در رابطه با تصرفات مطروحه ندارند. در صورت نقض قوانین سازمان آتش نشانی برابر آئین نامه انضباطی با شرکت متخلف برخورد می کند.

 

در صورت عدم دریافت تاییدیه آتش نشانی چه اتفاقی رخ می دهد؟

در صورتی که تاییدیه آتش نشانی ساختمان دریافت نشود ممکن است ساختمان مربوطه دارای نقص ایمنی و آتش نشانی باشد و در زمان بروز حوادث و حریق خطرات جبران ناپذیری را به بار آورد. همچنین در صورت عدم تاییدیه آتش نشانی ساختمان، شهرداری پایانکار ساختمان را صادر نمی کند و از آنجایی که پایانکار ساختمان پیش نیاز سند مالکیت است، سند مالکیت نیز صادر نمی شود. بنابراین ارزش مالی پروژه مربوطه کاهش یافته و ضررهای مالی بسیاری را برای کارفرما در پی دارد.

 

مراحل قرارداد و مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد با شرکت های مشاور

اجرای دستورالعمل پروژه ها و تمامی مراحل کار توسط سامانه بازرسی و کنترل خدمات ایمنی، بین شرکت های مشاور با سازمان آتش نشانی انجام می شود.

1- مالک با کلیه مدارک ذیل به شرکت مجری مراجعه می نماید. 

1-1- اصل و کپی سند مالکیت 

1-2- اصل و کپی کارت ملی مالک یا کارفرما

1-3- وکالت نامه محضری از تمام شرکاء

1-4- سی دی نقشه معماری و برگه دستورالعمل

1-5- نامه اتوماسیون شهرداری

1-6- دو سری نقشه های معماری ممهور به مهر شهرداری

1-7- فیش پرداخت عوارض ایمنی و آتش نشانی

2- تنظیم قرارداد مشاوره با شرکت مجری آتش نشانی

3- دریافت و تکمیل فرم تعیین شرکت مجری ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت

4- حتمأ باید در فرم تعیین شرکت مجری طبق دستورالعمل، فعالیت شرکت در خصوص آن پرونده توسط شرکت علامت گذاری شود. 

5- بعد از دریافت فرم، مالک به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرده و با ثبت فرم مذکور، شرکت مشاور خود را مشخص و اعلام می نماید. در نتیجه دسترسی شرکت بر روی پرونده باز خواهد شد و کارها مطابق روال قانونی انجام می شود.

6- بعد از انجام این فرایند شرکت مشاور مکلف و متعهد است اجراء کار پروژه را مطابق با مقررات پیش برده و در زمان های معین گزارش کار را به سازمان ارائه دهد.

*نکته1: شرکت هایی مجاز به این فرایند هستند که در لیست شرکت های صلاحیت شده سازمان آتش نشانی از جمله ایمنی در معماری، سیستم های کشف اعلام حریق، سیستم های اطفاء حریق، سیستم های تهویه و اگزاست فن برای آنها تایید شده باشد. سایر شرکت ها فعالیت آنها فقط برای پوشش اسکلت فلزی و برخی فقط سیستم تهویه و اگزاست فن مجاز گردیده که حوزه فعالیت آنها در همان مورد است.

*نکته2: مالکین محترم در انتخاب شرکت مشاور از طریق لیست سازمان آتش نشانی حتمأ این موارد را در نظر داشته باشند که شرکتی که عقد قرارداد می نمایند حتمأ در دسترسی به 4 گزینه بالا از طرف سازمان آتش نشانی مجاز شده باشد.

 

فرم تعیین شرکت مجری آتش نشانی

فرم تعیین شرکت مجری آتش نشانی

 

فرم تاییدیه آتش نشانی

فرم تاییدیه آتش نشانی از طرف سازمان آتش نشانی به شهرداری ارسال می شود و با تکمیل شدن تمام فرایندها و بازدیدهای سازمان آتش نشانی از پروژه، چک لیست و فرم تهیه و توسط کارشناس سازمان مورد تایید قرار می گیرد و فرم نهایی ممهور به امضاء ریاست محترم پیشگیری به شهرداری ارسال و شهرداری پایان کار را صادر می کند. لازم به ذکر است ارسال این فرم توسط سیستم اتوماسیون سازمان آتش نشانی به شهرداری ارسال می شود و دریافت این فرم به صورت دستی که تسلیم مالک گردد مجاز نمی باشد و در تمام فرایندها و بازدیدهای مدیریتی فقط شماره اتوماسیون این فرم به مالک ارائه می گردد که با دریافت این شماره اتوماسیون مالک مطمئن می شود مراحل تایید سازمان آتش نشانی به پایان رسیده و بعد از 48 ساعت اصل فرم پیرو همان شماره به شهرداری ارسال می گردد. سپس به شهرداری مراجعه کرده و تمامی مراحل اداری را تا دریافت برگه پایان کار و گواهی بهره برداری از ساختمان ادامه می دهد.

 

راهنمای کامل مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی

ابتدا کارفرما باید با شرکت مشاور و مجری آتش نشانی قرارداد منعقد نماید و با تکمیل فرم تشکیل پرونده آتش نشانی نسبت به معرفی شرکت مشاور خود در دفاتر خدمات الکترونیک شهر اقدام کند. در ادامه مراحل زیر انجام می شود.

  1. طراحی و نقشه کشی سیستم های اعلام، اطفاء و اگزاست مطابق با استانداردها و ضوابط توسط شرکت مشاور و ارسال آن به سازمان آتش نشانی جهت اخذ تایید
  2. ارائه نکات و ضوابط معماری به کارفرما و برگزاری جلسات توجیهی برای پیمانکاران اعلام و اطفای حریق پروژه
  3. شروع کار اجرایی سیستم های اعلام و اطفای حریق آتش نشانی، پوشش‌های ضد حریق و ... و نظارت مشاور آتش نشانی بر روند اجرای پروژه و بر طرف کردن نواقص در طول اخذ تاییدیه
  4. نظارت بر خرید و نصب تجهیزات مورد تایید سازمان آتش نشانی (کلیه تجهیزات اعلام، اطفای حریق، درب ضد حریق و ... باید دارای فرم اصالت کالا و مورد تایید سازمان آتش نشانی باشند)
  5. پس از اتمام معماری و تجهیز ساختمان به سیستم های آتش نشانی و عدم وجود نواقص، تست تجهیزات و نظارت نهایی بر اجرای صحیح قوانین معماری انجام می شود.
  6. تهیه مدارک جهت اخذ نوبت بازدید از سازمان آتش نشانی
  7. تنظیم محضری قرارداد تعهد تعمیرات، سرویس و نگهداری با شرکت های مجری آتش نشانی
  8. در صورت تایید بازدید اول و تست خشک، اقدامات لازم جهت بازدید نوبت دوم سازمان آتش نشانی انجام می گیرد.
  9. صدور تاییدیه آتش نشانی

شرکت ایمنی مهندسی گرمایش برودت پارس با دارا بودن کادر مجرب خود به عنوان شرکت مجری آتش نشانی آماده راهنمایی، مشاوره آتش نشانی و اخذ تاییدیه به شما کافرمایان عزیز است.

در تصویر زیر مراحل اخذ تاییدیه اتش نشانی به صورت کلی برای شما عزیزان بیان شده است.

 

وندور لیست سازمان آتش نشانی

وندور لیست آتش نشانی ، لیستی از شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی در زمینه ایمنی، مشاوره آتش نشانی و ... است. این شرکت ها زیر نظر سازمان آتش نشانی فعالیت می کنند. با توجه به وجود گستردگی قوانین و دستورالعمل های ایمنی، سازمان آتش نشانی اقدام به معرفی شرکت های صلاحیتدار جهت مشاوره در حوزه ایمنی و اتش نشانی در سایت خود نموده است. کارفرمایان عزیز با مراجعه به این سایت میتوانند از لیست شرکت های مورد تایید آتش نشانی بازدید نمایند و به راحتی با شرکت های فوق در ارتباط باشند. در واقع شرکت های مشاوره آتش نشانی رابطی بین سازمان اتش نشانی و کارفرما هستند و وظیفه نظارت بر چگونگی اجرا از ابتدا تا انتهای پروژه را بر عهده دارند.

شرکت "گرمایش برودت پارس" با سابقه ای درخشان در این حوزه و در نظر گرفتن تمام قوانین و مقررات سازمان آتشنشانی توانست در این وندور لیست قرار گیرد و آماده خدمت رسانی به کارفرمایان عزیز باشد. 

 

شرکت های خدمات آتش نشانی

 

تاییدیه آتش نشانی برای ساختمان

گواهی که توسط سازمان آتش نشانی تهران در خصوص تایید ایمنی معماری ساختمان و اجرای صحیح سیستم های آتش نشانی صادر می شود، تاییدیه اتش نشانی نام دارد. تاییدیه آتش نشانی جزئی از دغدغه های کارفرمایان محترم پروژه های ساختمانی است. با توجه به ضوابط جدید سازمان اتش نشانی، عدم آگاهی کارفرمایان ساختمانی از ضوابط جدید و جلوگیری از بروز مشکلات ایمنی برای مالکین، تسریع در روند پیگیری پرونده و کاهش هزینه های ساختمان وجود یک مشاور آتش نشانی از لیست شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی در طول اخذ تاییدیه آتش نشانی ضروری است.

 

اعتبار تاییدیه آتش نشانی

تاییدیه آتش نشانی پیش نیاز اخذ پایان کار ساختمان است و صرفاً جهت اخذ پایان کار صادر می شود. معمولاً مدت اعتبار آن محدود (6ماه تا 1 سال) است. در صورتی که در این فاصله کارفرما اقدام به اخذ پایان کار نکند، باید جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی مجدد اقدام نماید.

 

هزینه تاییدیه آتش نشانی

هزینه مشاوره جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی بسته به نوع و کاربری ساختمان متفاوت است. جهت اطلاع از این هزینه با شماره های ما تماس حاصل نمایید.

 

دستورالعمل آتش نشانی ساختمان

هر ساختمانی که در سازمان آتش نشانی پرونده داشته باشد دارای دستورالعمل آتش نشانی است. دستورالعمل آتش نشانی شامل یک سری موارد از رعایت ایمنی معماری و اجرای سیستم های اعلام و اطفای حریق، نصب درب های ضد حریق، اجرای پوشش ضد حریق، اجرای سیستم تهویه و اگزاست و ... است. موارد موجود در دستورالعمل باید طبق قوانین و ضوابط سازمان آتش نشانی و زیر نظر کارشناسان آتش نشانی انجام گیرد. دستورالعمل به شرکت مجری در طراحی صحیح و اصولی نقشه های اعلام، اطفاء حریق و ... نیز کمک زیادی می کند. در صورتی که موارد دستورالعمل به درستی انجام نشود مالک یا کارفرما در دریافت تاییدیه آتش نشانی با مشکل مواجه می شود.

 

تاییدیه اعلام حریق

جهت انتخاب نمایندگی های مجاز فروش تجهیزات اعلام حریق میتوانید به سایت سازمان آتش نشانی مراجعه کنید و از لیست مذکور اطلاع یابید. تا در صورت خرید محصولات به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

 

لیست شرکت های مورد تایید آتش نشانی تهران

جهت انتخاب مشاور مورد تایید سازمان آتش نشانی می توانید به سایت سازمان آتش نشانی مراجعه و نسبت به انتخاب مشاور آتش نشانی برای پروژه خود اقدام نمایید.

 

لیست تجهیزات مورد تایید آتش نشانی

لیست تجهیزات مورد تایید آتش نشانی در سایت سازمان آتش نشانی موجود می باشد. شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان جهت انتخاب تجهیزات مورد تایید اقدام نمایید.

 

سیستم اعلام حریق مورد تایید آتش نشانی

تمامی ساختمان های 5 طبقه و بالاتر جهت اجرای کامل موارد ایمنی نیاز به نصب و اجرای سیستم های اعلام حریق در ساختمان دارند و در صورتی موفق به اخذ پایان کار می شوند که کلیه موارد ایمنی به طور کامل رعایت و اجرا شود. نصب و اجرای سیستم های اعلام حریق بایستی زیر نظر شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی انجام شود و مجریان نیز باید از تجهیزات مورد تایید سازمان آتش نشانی استفاده نمایند. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی لیستی از تجهیزات و نمایندگی های فعال سیستم های اعلام حریق را تهیه و هر ساله آن را به روز رسانی می کند و در اختیار کاربران عزیز قرار می دهد. شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان آتش نشانی از اقلام و برندهای این لیست مطلع شوید.

 

سیستم اطفاء حریق مورد تایید آتش نشانی

تمامی ساختمان های 5 طبقه و بالاتر جهت اجرای کامل موارد ایمنی نیاز به نصب و اجرای سیستم های اطفاء حریق در ساختمان دارند و تا زمانی که موارد ایمنی به طور کامل اجرا نشود موفق به اخذ پایان کار نمی شوند. نصب و اجرای سیستم های اطفاء حریق باید زیر نظر شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی انجام شود، مجریان نیز بایستی از تجهیزات مورد تایید سازمان آتش نشانی استفاده نمایند. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آتش نشانی لیستی از تجهیزات و نمایندگی های فعال سیستم های اطفاء حریق را تهیه و هر ساله آن را بروزرسانی می کند و در اختیار کاربران عزیز قرار میدهد. شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان آتش نشانی از اقلام و برندهای این لیست مطلع شوید.

 

برندهای مورد تایید آتش نشانی

لیست کلیه برندهای مورد تایید تجهیزات سیستم های آتش نشانی در سایت سازمان آتش نشانی موجود است. شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان جهت انتخاب تجهیزات و برند مورد نظر و مورد تایید اقدام نمایید.

 

 نتیجه گیری

همان طور که در بالا ذکر شد دریافت تاییدیه آتش نشانی جزء قوانین ضروری و قطعی شهرداری جهت اخذ پایان کار ساختمان است. شهرداری به صورت جدی روند اخذ تاییدیه آتش نشانی و تجهیز ساختمان ها به سیستم های اعلام و اطفاء حریق را پیگیری می کند، تا از بروز حوادث آتش سوزی بزرگ جلوگیری شود. بنابراین با توجه به ارزش بالای رعایت ایمنی آتش نشانی، ارتباط با کارشناسان مشاور سازمان آتش نشانی با اطلاعات دقیق و آشنا به قوانین و مقررات روز ایمنی اتش نشانی در طول اجرای پروژه، سبب اجرای صحیح و اصولی، نظارت بر اجرای سیستم های آتش نشانی و تست سیستم های اعلام و اطفای حریق، نظارت بر خرید تجهیزات آتش نشانی مورد تایید سازمان آتش نشانی، تشکیل پرونده و پیگیری پرونده های آتش نشانی جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی و ... براساس رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل های سازمان آتش نشانی می شود. در نهایت اجرای دقیق و اصولی این موارد از گرفتاری ها و چالش های مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی برای ساختمان ها با هر نوع کاربری می کاهد.

حال شرکت " گرمایش برودت پارس " با سابقه نورانی و داشتن کارشناسان و مهندسین باتجربه آماده است به عنوان شرکت مشاور آتش نشانی با ارائه مشاوره های تخصصی در این زمینه و با پیگیری های مستمر جهت پیشبرد هرچه سریع تر پرونده ها در سازمان آتش نشانی با کم ترین هزینه و زمان، تدابیر لازم را به کارفرما منتقل نماید و موجب آرامش خاطر آنها شود. در نهایت کارفرما با رعایت موارد مشاوره، موفق به اخذ تاییدیه آتش نشانی می شود.

شما می توانید با ارائه نظرات خود در بخش نظرات، ما را در جهت ارتقاء هر چه سریعتر مطالب یاری نمایید. کارشناسان شرکت گرمایش برودت پارس همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

 

رحیمی
قیمت قرارداد تعهد تعمیرات و نگهداری سیستم های آتش نشانی چقدره؟
گرمایش برودت پارس
تعهدات تعمیر و نگهداری سیستم های آتش نشانی 2 ساله است. نرخ خدمات تعمیر و نگهداری مطابق مصوبه هیئت مدیره انجمن صنفی ایمنی و مهندسی حریق شهر تهران برآورد شده است. به دلیل متفاوت بودن متراژ ساختمان ها و کاربری های مختلف، جهت اطلاع دقیق از قیمت قرارداد تعمیرات و نگهداری پروژه مربوطه خود با ما تماس حاصل نمایید و با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
صبوری
جهت اخذ تاییده اتش نشانی چه مدارکی مورد نیاز است.
گرمایش برودت پارس
جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی ابتدا به همراه CD نقشه معماری و دستورالعمل به شرکت های صلاحیتدار و مشاور آتش نشانی مراجعه کنید و مدارک زیر را تحویل شرکت مشاور دهید:
نامه اتوماسیون شهرداری ، دو سری نقشه های مهر شده شهرداری ، فیش واریزی عوارض ایمنی و آتش نشانی ، فرم اعلام عوارض ، اصل سند و کپی از تمامی صفحات ، وکالت نامه محضری از تمامی شرکا ، کپی جواز

خزائی
سلام و عرض ادب، جهت اخذ تاییدیه اتش نشانی سیستم های اعلام و اطفای حریق به کجا مراجعه کنیم؟
گرمایش برودت پارس
سلام
جهت اخذ تاییدیه آتش نشانی ساختمان یا پروژه خود باید به شرکتهای صلاحیتدار سازمان آتش نشانی مراجعه کنید. شرکت گرمایش برودت پارس با تجربه و سابقه ای درخشان در زمینه مشاوره آتش نشانی فعالیت داشته و تاکنون موفق به اخذ تاییدیه آتش نشانی ساختمانها و پروژه های کوچک و بزرگ زیادی شده است.

مهدی محمدی
سلام
پروانه زمین ما برای سال 93 بوده و تا الان تمدید شده درضمن نقشه اجرایی و نقشه مصوب هم داریم
پروانه سه طبقه رو پیلوت هست و درب ضد حریق در نظر رفته نشده
آیا ما الان میخوایم بسازیم باید درب ضد حریق در نظر بگیریم؟ اگر نقشه اجرایی الان تغییر بدیم چی؟
آیا میتونیم مثل نقشه مصوب درب ضد حریق نذاریم؟

گرمایش برودت پارس
در صورتی که متراژ ساختمان زیر 200 متر باشد به درب ضد حریق نیازی ندارد. در غیر این صورت نیاز به نصب درب ضد حریق دارید. در صورت تغییر نقشه اجرایی ساختمان می بایست مطابق با مقررات جدید عمل نمایید.
حاجی
سلام جناب مهندس
یه سوال داشتم، برای دریافت اخذ تاییدیه آتش نشانی نیاز به قرارداد تعمیر و نگهداری است؟
ممنون میشم سریعتر پاسخ بدید.

گرمایش برودت پارس
سلام، بله.
ساختمان هایی که اقدام به اخذ تاییدیه آتش نشانی می کنند، می بایست با یکی از شرکت های مشاور آتش نشانی قرارداد سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام حریق و اطفای حریق را به مدت 2 سال منعقد نمایند. نام کلیه شرکت های مشاور و مورد تایید سازمان آتش نشانی در وندور لیست سازمان آتشنشانی درج شده است. شرکت گرمایش برودت پارس جزء شرکت های مورد تایید آتش نشانی می باشد.

ک حاتمی
سلام آیا هزینه قرارداد 2 ساله سرویس خدمات اطفاء و اعلام حریق که جزو الزامات آتش نشانی هست با سازنده است یا مالکین و ساکنین؟
گرمایش برودت پارس
سلام، هزینه تعهد تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام و اطفای حریق با سازنده ساختمان می باشد.
بهروز
سلام اینجانب از سازمان آتش نشانی تاییدیه اتش نشانی را جهت پایان کار دریافت نموده ام نیاز به برگه گزارش بازدید دارم گفتند باید از سایت بگیرم ولی بلد نیستم. اداره آتش نشانی گفتند با زدن کد نوسازی گزارش داده می شود نمی دانم کد نوسازی را کجا وارد کنم
گرمایش برودت پارس
سلام، گرفتن برگه گزارش بازدید توسط شرکتهای صلاحیت دار آتش نشانی انجام می شود. و کد نوسازی از طریق سامانه شرکت های خدمات آتش نشانی وارد می شود.
شکوری
سلام روزتون بخیر
10 واحد اپارتمان داریم که تازه ساختش تموم شده, مراحل تاییدیه آتشنشانیش چقدر زمان میبره؟

گرمایش برودت پارس
سلام، ساختمان مذکور در چند طبقه روی همکف قرار دارد؟
اگر جزء ساختمان هایی باشد که دستورالعمل صادر شده باشد, چنانچه موارد دستورالعمل بدون کم و کاست اجرا شده باشد 15 روز زمان جهت دریافت تاییدیه آتش نشانی نیاز است. در صورتیکه ساختمان فوق فاقد دستورالعمل باشد یعنی 5 طبقه روی همکف باشد تاییدیه این ساختمان ها در اختیار شرکتهای صلاحیت دار اتش نشانی خواهد بود و شرکت بعد از اجرای شبکه بارنده در پارکینگ تاییدیه را صادر کرده و تحویل مالک خواهد داد.
شرکت گرمایش برودت پارس کمترین زمان انتظار را در ارائه تاییدیه اعمال خواهد کرد و در سریعترین زمان ممکن اقدام به صدور تاییدیه آتش نشانی خواهد نمود.

شکوری
ممنون. ساختمان 5 طبقه روی هم کف هستش و کلا مطابق نقشه اجرا شده. هزینه دریافت تاییدیه آتش نشانی چقدره
حسین اسماعیلی
سلام وقت بخیر ممنون از مقاله خوبتون ببخشید برای اینکه مدرک کارشناسی اتش نشانی بگیریم تا بتونیم تایید کنیم نقشه ها را باید چه کار کنیم؟
گرمایش برودت پارس
سلام، سپاس از شما
جهت دریافت مدرک کارشناسی آتش نشانی می بایست در آزمون های آتش نشانی شرکت کرده و پس از قبولی به صورت حقوقی زیر نظر شرکت های آتش نشانی مورد تایید سازمان آتش نشانی فعایت نمایید.

امیر
منظور از تاییدیه آتشنشانی اعلام حریق چیست؟
گرمایش برودت پارس
تاییدیه آتش نشانی اعلام حریق از طرف شرکت های تأمین کننده لوازم اعلام حریق که مورد تایید سازمان آتش نشانی نیز هستند صادر میگردد.
صالحی
با سلام .شما برای شهرستان هم تاییدیه میدید؟
برای استان تبریز؟

گرمایش برودت پارس
سلام، بله شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی استان تهران قادر به اخذ تاییدیه آتش نشانی استان های دیگر نیز می باشند.
مریم
اخذ تاییدیه اتش نشانی توسط چه کسی صادر می شود؟
گرمایش برودت پارس
اخذ تاییدیه آتش نشانی توسط مشاور مورد تایید سازمان آتش نشانی صادر می گردد.
سرمدی
با سلام .
من یه ملک 1800متری با کاربری اداری تجاری دارم .
بی زحمت یه برآورد قیمت میخوام.ممنون

گرمایش برودت پارس
سلام، بستگی به دستورالعمل های آتش نشانی دارد، جهت راهنمایی بهتر لطفاً با شماره های شرکت تماس بگیرید.
رضا احمدی
گرفتن تاییدیه آتشنشانی چقدر هزینه دارد؟
گرمایش برودت پارس
بستگی به متراژ و تعداد طبقات ساختمان دارد.
احمدی
ساختمان بنده تقریباًٌ دارای زیر بنای 1500 متر و 5 طبقه است، ممنون میشم بفرمایید هزینه تاییدیه آتش نشانی ساختمان بنده چقدره؟
گرمایش برودت پارس
هزینه تاییدیه آتش نشانی ساختمان شما تقریباً 8 میلیون تومن به همراه مشاره، طراحی، نظارت و ... می باشد، که این مبالغ طبق تعرفه های سازمان آتش نشانی محاسبه می شود. در صورت تمایل جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.
معصومی
سلام
با شما کار واجب داشتم
تلفن ثابت جوابگو نبودید
موبایل هم اشتباه هست
یک شماره اضافه دارد
اگر میتونین لطفا تا چند ساعت آینده شمارتون رو برای من ایمیل کنین

ضروریه

گرمایش برودت پارس
سلام دوست عزیز
شما می توانید با شماره زیر تماس بگیرید.
09194782491
02166223116

یزدانی
سلام
بنده در حال احداث یک ساختمان 6 طبقه هستم، در حال حاضر در حال تکمیل طبقه سوم می باشم. چه زمانی باید درخواست کارشناس آتش نشانی پروژه خود را ( جهت بازرسی تاییدیه آتش نشانی ) به سازمان آتش نشانی ارجاع دهم؟

گرمایش برودت پارس
سلام
با توجه به اینکه ساختمان شما 6 طبقه می باشد، در ساختمان های بالای 6 طبقه از همکف زمانیکه پیش نقشه به شهرداری داده می شود، شهرداری نقشه را به سازمان آتشنشانی ارسال کرده و دستورالعملی از طرف سازمان آتشنشانی برای پروژه شما صادر می شود. جهت رعایت دستورالعمل مربوطه نیاز به مشاوره شرکت های صلاحیت دار سازمان آتشنشانی می باشد، تا بند بند دستورالعمل فوق بصورت دقیق بررسی و اجرا شود. در نهایت کار درخواست کارشناس آتشنشانی جهت بازرسی ساختمان داده می شود.

یزدانی
شرکت های صلاحیت دار سازمان آتشنشانی چیست؟
گرمایش برودت پارس
شرکت هایی که مورد تایید سازمان آتش نشانی باشند. لیست شرکت های مورد تایید سازمان آتشنشانی ( وندور لیست سازمان آتشنشانی ) در سایت سازمان آتش نشانی موجود می باشد.
یزدانی
برای ورود به وندور لیست سازمان آتش نشانی اساسنامه شرکت درخواست کننده باید دارای چه شرایطی باشد؟
گرمایش برودت پارس
برای ورود به وندور لیست سازمان آتش نشانی ( شرکت های صلاحیت دار سارمان آتش نشانی ) باید یکی از فعالیت های ایمنی و آتشنشانی از جمله: طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای سیستم های ایمنی و آتشنشانی در اساسنامه شرکت درخواست کننده ذکر شود.
Morteza
با سلام
ممنون از مقاله خوبتون
ليست شركت هاي مورد تائيد آتشنشاني در شهرستانها رو كجا گير بيارم.
مقررات و ائين نامه مربوطه به لزوم تائيد سازمان آتشنشاني براي ساختمان هاي داراي 5 سقف براي شهرستانها هم الزاميه يا فقط مربوط به شهر تهران ميشه؟؟

گرمایش برودت پارس
سلام، سپاس از لطف شما
جهت مشاهده لیست شرکت های مورد تأیید آتشنشانی شهرستان خود باید وارد سایت سازمان آتش نشانی استان خود شوید، البته شرکت های مورد تایید سازمان آتشنشانی شهر تهران صلاحیت خدمت رسانی به شهرستان ها را نیز دارا می باشد..
در صورتی که جز شهرستان های حومه شهر تهران باشد رعایت قوانین و آیین های شهر تهران ضروری می باشد ولی در شهرستان های دیگر باید قوانین و ضوابط آتش نشانی استان خود را از سایت سازمان آتشنشانی استان خود مطالعه نمایید.

اکبر قدیانی منش
سلام و وقت بخیر
ما یک واحد آپارتمان مسکونی 90 متری داریم , تصمیم داریم این واحد و به یک واحد اداری تغییر کاربری بدیم , به سازمان آتش نشانی که مراجعه کردیم به ما گفتن باید سیستم اعلام و اطفاء نصب کنیم. ولی شرایط اجرای این سیستم های آتش نشانی را ندارم , آیا راهی برای اجرا نکردن اون وجود دارد؟

گرمایش برودت پارس
سلام ،
خیر راهی وجود ندارد، حتماً باید دستورالعمل صادر شده اجرایی شود در غیر این صورت تغییر کاربری امکان پذیر نمی باشد.

tofigh kamal
salam bar shoma
behtarin zaman baraye entekhab moshaver ya sherkate mojri che zamaniye?

گرمایش برودت پارس
سلام ، برای جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی و اجرای دقیق سیستم های آتش نشانی وجود مشاور آتش نشانی از ابتدای کار ساخت و ساز لازم می باشد.
رضا ملکی
سلام . ممنون از مقاله ی خوبتون . ما یه ساختمون 5طبقه داریم بهم گفتم باید تاییدیه آتش نشانی بگیرم . واقعا نیازه تاییدیه آتش نشانی بگیریم؟
مهندس صابونیها
سلام
بله ساختمان شما نیاز به تاییدیه آتشنشانی دارد.

رضا ملکی
آخه ما قبلاً یه ساختمان 5 طبقه داشتیم که برای پایان کارش تاییدیه آتش نشانی نیاز نداشت، قوانین تغییر کرده؟
gbpars
با توجه به بخشنامه سازمان آتش نشانی که در تاریخ 95/11/23 صادر گردید، از این تاریخ به بعد تمامی ساختمان های 4 طبقه روی همکف یا همان 5 سقف از کف زمین با هر تعداد واحد، ملزم به رعایت نمودن و اجرای سیستم اعلام حریق می باشند. که نیازمند تاییدیه آتش نشانی پایان کار میباشد.
سینا کمالی
سلام وقت بخیر، ببخشید از کجا میتونیم بفهمیم چه شرکت هایی مورد تایید اتشنشانی هستند؟
gbpars
سلام، لیست شرکتهای مورد تایید سازمان آتش نشانی در سایت سازمان آتش نشانی موجود می باشد. شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان آتش نشانی در زیر منو معاونت حفاظت و پیشگیری، شرکتهای ارائه دهنده خدمات ایمنی از لیست شرکتهای مورد تایید آتش نشانی اطلاع یابید.

1000 کاراکتر باقیمانده است


Firefighting-logo.png

ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ، پ 106، طبقه 4، واحد 10.
02166223169 :ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 
09194782491
02166223116
:ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ
ایمیل : gbparsco@gmail.com

برای مشاوره آنلاین در واتساپ کلیک کنید ویا با شماره های ما تماس بگیرید

چت در واتساپ
Close and go back to page

Search