17:00 - 8:00
همه روزه
02166223116
02166223169
تهران- ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ

بلاگ

ضوابط آتش نشانی 99 ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق

ضوابط آتش نشانی 99 | ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ضوابط آتش نشانی 99 ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق ، ایمنی در برابر حریق مجموعه ای از اقدامات انجام شده برای کاهش خسارات ناشی از آتش سوزی است. اقدامات ایمنی در برابر آتش شامل مواردی است که برای جلوگیری از احتراق کنترل نشده و مواردی که برای محدود کردن توسعه و اثرات آتش سوزی پس از شروع کار استفاده می شود، در نظر گرفته است.

 

ضوابط آتش نشانی 99 ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق

 

ایمنی سبکی برای زندگی است، نه وجود تجهیزات رنگارنگ و گران قیمت که حتی روش استفاده درست و شیوه عملکرد آنها را نمی دانیم و زمانی متوجه عمق فاجعه می شویم که راهی برای جبران وجود ندارد. زندگی در محیط ایمن بسیار آرامش بخش است. پایه گذاری سبک زندگی ایمن که بسیار نیز دشوار می باشد، نیازمند نابودی ساختار زندگی غیر ایمن و جایگزینی زندگی ایمن به صورت مستمر و اجباری است. مهمترین انگیزه برای پایه گذاری زندگی ایمن کاهش حداقلی حوادث پرخطر و دردناک و کاهش اندوه و افسوس شهروندان می باشد. بر همه ما لازم و ضروری است دست در دست هم دهیم و با رعایت قوانین و مقررات به داشتن شهری ایمن و به دور از هرگونه خطر کمک کنیم.

کنترل و جلوگیری از توسعه حریق و خسارات بالا ناشی از آتش سوزی نیازمند مهار به موقع و سریع در زمان های اولیه آتش سوزی می باشد. با توجه به نوع حریق و انواع گوناگون مواد سوختنی، سرعت انتشار آتش در آنها متفاوت است. بنابراین پس از مدت کوتاهی با توجه به نوع ماده سوختنی حریق گسترش یافته و از کنترل خارج می شود.

با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای رسیدن نیروهای امدادی و شروع عملیات اطفای حریق، وجود سیستم های کشف و اعلام حریق آماده به کار بسیار تاثیرگذار است. علاوه بر آن آموزش افراد و وجود تجهیزات خاموش کننده و مهارت استفاده از آنها برای افراد حاضر در محل لازم می باشد.

معاونت پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران به منظور دستیابی به مجموعه دستورالعمل هایی که رعایت آن شرایط ساخت و ساز ایمن را فراهم می آورد، از سال ها پیش تهیه ضوابط ایمنی را آغاز و نتایج آن را در اختیار عموم قرار داده و به طور همزمان توسعه، بهبود و تطابق به روز ترین ضوابط را در دستور کار خود قرار داده است.

 

محدوده و کاربرد


محدوده اجرای ضوابط پیش رو شامل تمامی مناطق تحت پوشش شهرداری تهران می باشد.
کاربرد ضوابط برای طراحی نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم های اعلام حریق در تمامی گروه های ساختمانی نام برده شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1395 می باشد.

این ضوابط شامل سه گروه دستورالعمل به شرح زیر می باشد:
1 . الزامات عمومی طراحی
2 . الزامات بر اساس استاندارد NFPA
3 . الزامات بر اساس استاندارد BS

لذا ضروری است کلیه استفاده کنندگان از این ضوابط، تمامی الزامات گروه یک را رعایت و بین الزامات گروه 2 و 3 ، یکی را انتخاب و تا انتهای پروژه بر اساس آن عمل نمایند. بدیهی است استفاده از دستورالعملهای هر دو گروه 2 و 3 به طور همزمان جهت یک پروژه مجاز نمیباشد.
همچنین در پاره ای مواقع به تشخیص سازمان آتش نشانی و در راستای ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر در طراحی ها، اعداد ارائه شده در یکی از دو استاندارد، به عنوان معیار برای تمامی طراحی ها در بخش الزامات عمومی طراحی منظور گردیده است.

 

یکاها و فرمول ها


یکاهای سنجش و فرمول های مورد استفاده در این آئین نامه، دستگاه بین المللی یکاها SI می باشد.
توضیح: به دلیل نگارش متن استاندارد NFPA72 بر اساس یکاها US و ضرورت تبدیل یکاها به SI ، دقت تمامی اعداد تا یک رقم اعشار در نظر گرفته شده است.

 

 تعاریف


1 . عمومی

آیین نامه (ضابطه) (Code)

دستورالعمل یا استانداردی که رعایت آن توسط مقام دارای صلاحیت قانونی الزام گردیده است.

 

استاندارد (Standard)

متن حاوی قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد میگویند.

 

بهره بردار (user)

استفاده کننده نهایی کالا، سیستم، خدمات یا ترکیبی از آنها را بهره بردار می گویند.

 

پلنوم (Plenum)

فضای بالای سقف کاذب و زیر کف کاذب که به عنوان بخشی از مسیر گردش هوا در سیستم هوارسان ساختمان استفاده می گردد.

 

تائیدشده (Approved)

تجهیزات و خدماتی که مطابقت آن با استاندارد مربوطه، توسط آزمایشگاه یا موسسه مورد تائید مقام دارای صلاحیت قانونی، بررسی و اعلام شده است.

 

ساختمان بلند مرتبه

ساختمانی که ارتفاع بالاترین کف طبقه قابل بهره برداری آن از تراز متوسط زمین معبر مجاور، بیش از 30 متر باشد.

 

ساختمان های عمیق

ساختمان دارای کف با عمق بیش از 9 متر از تراز تخلیه

 

طراح (Designer)

شخص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت وی توسط مقام دارای صلاحیت قانونی تائید شده و طراحی سیستم اعلام حریق تحت مسئولیت وی انجام میگردد.

 

لیست شده (Listed)

تجهیزات، مصالح و یا خدمات مشمول در فهرست منتشر شده توسط مقام دارای صلاحیت قانونی مورد ارزیابی )شامل آزمون و ارزیابی مصالح و یا تولید تجهیزات و ارزیابی خدمات به صورت دوره ای) قرار میگیرند و این فهرست بیانگر این موضوع است که تجهیزات، مصالح و خدمات، مطابق با مقررات، دستورالعملها، استانداردها و معیارهای فنی مصوب (approved) بوده و مناسب بودن آنها برای هدف مشخصی تائید شده باشند. در این دستورالعمل، منظور از فهرست شده، تجهیزات و مصالحی هستند که توسط موسسه های معتبر و مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران شامل سازمان ملی استاندارد ایران، مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، UL ،ULC ،Vds ،Applus FM ،LPCB و غیره مورد آزمایش قرارگرفته و عملکرد صحیح آنها از طریق بررسی اسناد فنی رسمی، جهت به کار بردن در سیستمهای ایمنی و آتش نشانی، مورد تائید قرار گرفته و در پرتال اینترنتی سازمان منتشر شده باشد.

 

مساحت زیربنا

مجموع مساحت ناخالص ساخت کل ساختمان شامل تمامی طبقات و قسمتها.

 

مقام دارای صلاحیت قانونی (Authority having jurisdiction) A.H.J

سازمان یا ارگانی که اجرای آیین نامه، استاندارد، تائید تجهیزات و خدمات، تحت نظر آن انجام میگیرد.

توضیح: مقام دارای صلاحیت قانونی در زمینه سیستم های اعلام حریق در محدوده شهر تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد.

 

نصاب (Installer)

شخص حقیقی یا حقوقی مسئول اجرای طرح و حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستم می باشد.

 

نصب (Installing)

به طور کلی به فرآیند اجرای طرح، نصب تجهیزات و راه اندازی سیستم در محل پروژه، نصب اطلاق میگردد.

 

نقشه چون ساخت (As built plan)

نقشه کار انجام شده نهایی با در نظر گرفتن کلیه تغییرات نسبت به نقشه های اولیه.

 

2. تخصصی

آشکارساز حریق (Fire detector)

تجهیزی با توانایی کشف حداقل یک اثر از آثار فیزیکی یا شیمیایی حریق، آشکارساز حریق می باشد.

 

آشکارساز نقطه ای (Point detector)

آشکارساز با قابلیت کشف حریق در سطح مشخصی از اتاق نسبت به محل جانمایی شده.
از جمله آشکارسازهای نقطه ای می توان به آشکارسازهای دودی نقطه ای، حرارتی نقطه ای و شعله اشاره کرد.

 

آشکارساز خطی (Linear detector)

آشکارساز با قابلیت تحت پوشش قراردادن عرض مشخصی از اتاق در یک خط طولی.
آشکارساز دودی خطی، آشکارساز حرارتی خطی، از جمله آشکارسازهای خطی می باشند.

 

آشکارساز دودی (Smoke detector)

آشکارساز حریق با قابلیت تشخیص ذرات قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده حاصل از سوختن.

 

آشکارساز دودی نوری (Optical smoke detector)

آشکارسازی ذرات دود در اثر تغییر شدت پرتو نور ارسالی از فرستنده به گیرنده به علت وجود ذرات دود در مسیر حرکت پرتو نوری ما بین فرستنده و گیرنده (Photoelectric Light Obscuration Smoke Detection) یا در اثر انحراف نور توسط ذرات دود (Photoelectric Light-Scattering Smoke Detection) , می باشد.

 

آشکارساز دودی یونیزه (Ionization smoke detector)

آشکارسازی دود با استفاده از چشمه ساده مواد رادیواکتیو به منظور یونیزاسیون هوای حدفاصل دو الکترود و سنجش میزان تغییرات جریان الکتریکی، حاصل از وجود ذرات دود موجود در هوای یونیزه شده.

 

آشکارساز حرارتی (Heat detector)

آشکارساز حریق با قابلیت تشخیص افزایش دما از مقدار مشخص یا مقدار افزایش دما در واحد زمان یا ترکیبی از هر دو.

 

آشکارساز حرارتی دما ثابت (Fix temperature heat detector)

آشکارساز حرارت حساس به افزایش دما از مقدار تعیین شده.

 

آشکارساز حرارتی افزایشی (Rate of rise heat detector)

آشکارساز حرارت حساس به مقدار افزایش دما در بازه زمان.

 

آشکارساز حرارتی خطی )کابلی( (Linear heat detector)

آشکارساز حرارت به شکل کابل حساس به حرارت که میتواند از کابل حامل جریان الکتریسیته یا کابل نوری باشد.

 

آشکارساز شعله (Flame detector)

آشکارساز حریق با قابلیت تشخیص طیف های خاصی از انرژی تابشی حاصل از شعله.

 

جهت مشاهده ادامه مطالب به فایل pdf مراجعه نمایید.

در صورت مطالعه ضوابط آتش نشانی ایمنی در معماری بر روی کلمه لینک شده کلیک نمایید.

منبع: http://125.tehran.ir/

شکری
منظور از ضوابط و دستورالعمل در خصوص سازمان اتشنشانی و کارشناس اتشنشانی چیه.
گرمایش برودت پارس
نظر کارشناس سازمان آتش نشانی همیشه اولویت دارد. هر ساختمان به صورت جداگانه نیاز به نظریه کارشناسی سازمان آتش نشانی و تشکیل پرونده دارد، تا در صورت بروز حریق بتوان علت آتش سوزی را پیدا کرد.
عینی
سلام. آیا نظر کارشناس آتش نشانی برای اجرای سیستم اعلام حریق لازم است؟
گرمایش برودت پارس
بله حتماً قبل از اجرای طرح سیستم اعلام حریق باید سازمان آتش نشانی آن را تایید کند. توجه داشته باشید در زمان طراحی ساختمان خود رعایت استاندارد جهانی BS5839 یا EN54 لازم است.
قاسم قاسمی
بسیار خوب ازجهت ارتقاء دانش

1000 کاراکتر باقیمانده است


Firefighting-logo.png

ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ، پ 106، طبقه 4، واحد 10.
02166223169 :ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 
09194782491
02166223116
:ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ
ایمیل : gbparsco@gmail.com

برای مشاوره آنلاین در واتساپ کلیک کنید ویا با شماره های ما تماس بگیرید

چت در واتساپ
Close and go back to page

Search