HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
8:00 - 17:00
Sat-Sun Closed
02166233275
02166223116
تهران- ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ

ویدیو آموزشی

پله فرار در ساختمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

ویدیو نصب پله فرار در ساختمان ، پله فرار معمولاً در ساختمان های بلند مرتبه قابل احداث است. در ساختمان های قدیمی که پله فرار در آنها نصب نشده است و دیگر راهی برای ایجاد پله فرار در ساختمان نیست، نصب پله فرار در خارج ساختمان و جلوی نمای ساختمان قابل نصب می باشد. پله فرار در خارج از ساختمان از بام ساختمان تا کف صفر زمین ایجاد می شود.

ویدیو شناخت آسانسور آتشنشانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

ویدیو شناخت آسانسور آتشنشانی ، در این ویدیو توضیحاتی در خصوص شناخت آسانسور آتشنشانی توسط مهندس جعفر صابونیها خدمت شما عزیزان بیان می شود. بیشتر مردم و متصرفین تصور می کنند در زمان حریق و یا حوادث خطرناک نباید از آسانسور استفاده کرد. در صورتیکه این یک باور غلط در جامعه ما و فرهنگ سازی اشتباهی است که در بین مردم رواج پیدا کرده است.

آشنایی با استاندارد NFPA

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آشنایی با استاندارد NFPA ، استاندارد nfpa اسناد و استانداردهایی را جهت ایمنی در برابر آتش منتشر کرده است. nfpa یک استاندارد جهانی است که تمامی کشورها ملزم به رعایت این استانداردها خواهند بود. تمام زیر ساخت های این کشورها در خصوص ساخت و ساز و هر مواردی که باید ایجاد گردد، ملزم به رعایت و بکارگیری این استانداردها هستند.

اهمیت تأییدیه آتش نشانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

اهمیت تأییدیه آتش نشانی ، در این ویدیو مطالبی در خصوص اهمیت تأییدیه آتش نشانی توسط مهندس جعفر صابونی ها خدمت شما عزیزان بیان می شود. تأییدیه آتش نشانی در یک پروژه به منزله صدور شناسنامه ایمنی ساختمان و یا پروژه خواهد بود. همانطور که یک انسان برای هویت خود نیاز به شناسنامه دارد که مشخصات و هویتش در آن ذکر شود، ساختمان ها نیز باید دارای تأییدیه باشند که نشانه هویت ساختمان می باشد.

ضوابط آتش نشانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ضوابط آتش نشانی ، همان گونه که مهندس جعفر صابونی ها در ویدیو زیر بیان می کند، عدم اجرای صحیح دستورالعمل های ایمنی آتش نشانی سبب بروز مشکلات فراوانی می گردد، از جمله این مشکلات عدم دریافت اخذ تاییدیه آتش نشانی و پایان کار ساختمان می باشد.

Firefighting-logo.png

ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ، پ 106، طبقه 4، واحد 10.
02166233275 :ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 
02166223116 :ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ 
ایمیل : info@gbpars.com

Search