17:00 - 8:00
همه روزه
02166223116
02166223169
تهران- ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ

ویدیو آموزشی

اسپرینکلر

ویدیو سیستم شبکه بارنده | اسپرینکلر خودکار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

ویدیو سیستم شبکه بارنده ، در این ویدیو توضیحاتی در خصوص سیستم شبکه بارنده و یا همان اسپرینکلر خودکار توسط جناب مهندس صابونیها خدمت شما عزیزان بیان می شود. شبکه بارنده از منبع و یا منابع تأمین آب، یک یا چند منطقه اسپرینکلر، شیر کنترل اصلی و لوله های متصل به اسپرینکلر تشکلیل می شود.

سیستم اسپرینکلر خودکار به منظور کشف و اطفاء حریق در ساختمان ها نصب می گردد. عامل اطفایی و کنترل حریق در این سیستم آب می باشد که می بایست در مراحل اولیه رشد حریق انجام گیرد. این سیستم در جهت جلوگیری از بروز خسارات ناشی از حریق بسیار موثر می باشد.

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


Firefighting-logo.png

ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ، پ 106، طبقه 4، واحد 10.
02166223169 :ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 
09194782491
02166223116
:ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ
ایمیل : gbparsco@gmail.com

برای مشاوره آنلاین در واتساپ کلیک کنید ویا با شماره های ما تماس بگیرید

چت در واتساپ
Close and go back to page

Search