HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
17:00 - 8:00
همه روزه
02166233275
02166223116
تهران- ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ

ویدیو آموزشی

ویدیو آموزشی پیشنهادهایی برای کارفرمایان ساختمانی

ویدیو آموزشی پیشنهادهایی برای کارفرمایان ساختمانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

پیشنهادهایی برای کارفرمایان ساختمانی ، از جمله تأکیدهای بسیار مهم سازمان آتش نشانی به کارفرمایان عزیز این است که، کارفرمایان محترم باید در ابتدای کار، بعد از دریافت نقشه های اصلی از شهرداری و شروع عملیات گودبرداری با یکی از شرکت های مشاوره ایمنی و آتش نشانی عقد قرارداد نمایند.

پس از عقد قرارداد باید نقشه های فاز یک اجرایی معماری در اختیار کارشناسان قرار گیرد. که اگر مواردی در نقشه ها دیده نشده و یا دارای مشکلاتی است، بتوانند آنها را رفع نمایند. در این صورت می توانند تایید آن را در زمان حال قبل از اجرا از سازمان آتش نشانی دریافت نمایند. بنابراین دیگر در خاتمه کار نگرانی ندارند که آیا دستورالعمل به درستی انجام شده یا خیر. در صورتی که در طی عملیات اجرایی مباحثی در نقشه جابه جا شده بود، باید به تایید آتش نشانی برسانند و عدم تخلف و یا خلاف آن را از سازمان آتش نشانی دریافت کنند. در نتیجه با ارائه عدم تخلف در خاتمه پروژه به سهولت و براحتی بتوانند تأییدیه آتشنشانی خودشان را دریافت کنند. لازم به ذکر است فقط نباید به دریافت عدم خلاف از شهرداری اکتفا کرد، بعد از دریافت عدم خلاف از شهرداری مربوطه حتماً باید تغییرات اعمال شده به آتشنشانی نیز اعلام گردد.  

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


Firefighting-logo.png

ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ، پ 106، طبقه 4، واحد 10.
02166233275 :ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 
09194782491
02166223116
:ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ
ایمیل : gbparsco@gmail.com

Whatsapp Premium

برای مشاوره آنلاین در واتساپ کلیک کنید ویا با شماره های ما تماس بگیرید

چت در واتساپ
Close and go back to page

Search