17:00 - 8:00
همه روزه
02166223116
02166223169
تهران- ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ

بلاگ

دستورالعمل احداث هلی پد روي بام ساختمانهاي بلند

دستورالعمل احداث هلی پد روي بام ساختمانهاي بلند

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

دستورالعمل احداث هلی پد روی بام ساختمانهای بلند ، سکوی هلیکوپترها محل توقف بالگردها است. این سکوها معمولاً بر روی پشت بام ساختمان های بلند و به دور از موانع ساخته می شوند. برخی از این جایگاه ها جهت تخلیه سریع مجروحان از طریق هلیکوپتر در زمان وقوع حریق های بزرگ و بلایای طبیعی احداث می شوند.

 

دستورالعمل احداث هلی پد روي بام ساختمانهاي بلندمرتبه تهران

بند 1 - دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد)

این دستورالعمل شامل ساختمانهاي بلند مرتبه با ارتفاع 45 متر و بالاتر و یا ساختمانهاي داوطلب احداث پد بالگرد با ارتفاع کمتر از 45 متر می باشد.

تبصره 1- ملاك محاسبه ارتفاع، تراز ورودي ساختمان تا سقف آخرین طبقه قابل تصرف مطابق با مقررات ملی ساختمان می باشد.

تبصره 2- براي استفاده از هلی پد در شرایط امنیتی باید مجوز استفاده از قرارگاه ثاراله اخذ گردد.

تبصره 3- در زمان هاي عادي و غیراضطراري، هلی پدها باید با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوري، غیرعملیاتی گردد که قابل استفاده نباشد.

تبصره 4- حفاظت پیرامونی/فیزیکی هلی پدها در تمامی وضعیت هاي عادي و اضطراري باید رعایت گردد.

- هلی پدهاي ذکرشده در این مصوبه صرفاً براي بهره برداري امداد و نجات می باشد . در صورت نیاز براي دیگر موارد، با هماهنگی و مجوز قبلی از مراجع ذي صلاح امکان پذیر خواهد بود.

 

بند 2 - دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد)

- حداقل طول و عرض سطح هلی پد، 18 متر در 18 متر (به انضمام حداقل 1.5 متر حفاظ ایمنی اطراف آن و همچنین در نظر گرفتن مسیر ورودي به هلی پد از کناره آن با احتساب حریم ایمنی براي مسیر ورودي) می باشد. رشد ارتفاعی موانع 1:2 از فاصله دو متري لبه هلی پد می باشد.

- در محل فرود هلی کوپتر ایجاد حداقل دو راه ورود و خروج براي متصرفین و نیروهاي آتش نشانی الزامی است. راههاي ورود و خروج باید نسبت به هم حداقل 90 درجه از مرکز پد زاویه داشته باشند. و فاصله بین این درها نباید کمتر از 9/1 متر از هم باشد.

- در پشت بام دسترسی به پد از دو پلکان فراهم شود و بلعکس.

- حداقل وزن بالگردهاي مورداستفاده در تهران (در حال برخاستن) حداقل 90 کیلو نیوتن در نظر گرفته شود.

- جهت بارگذاري سازه هلی پد علاوه بر بارگذاري هاي ارائه شده در مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) مقررات ملی ساختمان سال 92، باید بندهاي ذیل نیز منظور شود:

- براي بالگردهاي با وزن 14 کیلونیوتن و بیشتر، سازه هلی پد باید قابلیت تحمل بار زنده گسترده یکنواخت 3 کیلو نیوتن بر مترمربع را داشته باشد. نیازي به در نظر گیري همزمان این بار با سایر بارهاي متمرکز نیست.

- در طراحی به روش حدي نهایی در سازه هاي بتن آرمه، ضریب بار بالگرد در ترکیب اول برابر 1/66 منظور شود.

- در طراحی به روش حدي مقاومت در سازه هاي فولادي، ضریب بار بالگرد درترکیب دوم برابر 1/66 منظور شود.

 

بند 3 - دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد)

ساختمانهاي در حال احداث شامل بند یک این دستورالعمل که قبل از ابلاغ این دستورالعمل پروانه ساختمانی دریافت نموده اند ، صدور پایانکار ساختمانی آنها منوط به ارائه تاییدیه استانداردهاي فنی هلی پد می باشد.

 

بند 4 - دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد)

- تیغه ها و سقف هاي کاذب که پد را از ساختمان و یا ساختمانهاي مجاور جدا می کنند باید حداقل 2 ساعت مقاوم در برابر حریق باشند و درب هاي پلکان در بام حداقل 1/5 ساعت مقاوم در برابر حریق داشته باشد.

- نصب تجهیزات حفاظت از رعد و برق در بام ساختمان الزامی است.

- سیستم اعلام حریق دستی باید براي هر یک از خروجی هاي بام طراحی شده باشد.

- نصب تجهیزات اطفاء حریق: دو عدد خاموش کننده پودر و گاز 12 کیلوگرم، دو عدد خاموش کننده آب و کف 65 کیلوگرم ، دو عدد خاموش کننده co2 45 کیلوگرم و جعبه آتش نشانی که سطح پد را به طور کامل پوشش دهد در نزدیک پد بصورتی که به راحتی قابل دسترسی باشند، الزامی است.

 

بند 5 - دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد)

- متقاضیان بایستی جهت اجراي هلی پد مطابق با دستورالعمل 4314 سازمان هواپیمایی کشور عمل نموده و تاییدیه سازمان هواپیمایی کشوري و یا شرکتهاي مورد وثوق (داراي مجوز ممیزي هلی پورت) آن سازمان را در خصوص استاندارد سازي هلی پد (پس از ساخت هلی پد) دریافت نمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه با دفتر نظارت بر عملیات هوانوردي سازمان هواپیمایی کشوري تماس بگیرند.

- جهت دریافت لیست شرکتهاي مورد وثوق سازمان هواپیمایی کشوري به سایت زیر مراجعه نمایید:
www.cao.ir

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


Firefighting-logo.png

ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ، پ 106، طبقه 4، واحد 10.
02166223169 :ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 
09194782491
02166223116
:ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ
ایمیل : gbparsco@gmail.com

برای مشاوره آنلاین در واتساپ کلیک کنید ویا با شماره های ما تماس بگیرید

چت در واتساپ
Close and go back to page

Search